Statek Netěchovice

Statek Netěchovice

Statek Netěchovice

Pohled na areál netěchovického statku a zrekonstruovanou kapli sv. Václava v Netěchovicích.

Statek Netěchovice je bývalý poplužní dvůr, původně náležející ke kolodějskému panství Wratislavů z Mitrowitcz. Ke statku náleží pole, louky a pastviny, po kterých se pohybují krávy, ovce, kozy a mnoho dalších zemědělských zvířat. Působí zde hospodář Štěpán Netík, který se svojí rodinou a zaměstnanci obhospodařuje okolní krajinu a pečuje o samotný statek. Přímo v Netěchovicích se věnuje produkci hovězího masa z vlastního chovu, a také rostlinné výrobě a zemědělské činnosti na okolních pozemcích

Mimo to se na statku nachází také Jihočeské zemědělské muzeum s interaktivními expozicemi zaměřenými na život na venkově a zemědělskou techniku. Pořádají se zde přednášky, školení a zážitkové kurzy pro veřejnost, na nichž je možné vyzkoušet si například zpracování obilí, ovčí vlny nebo mléka.

Statek Netěchovice

Výmlat na historické mlátičce v zemědělském muzeu

 

Netěchovický statek je funkčním zemědělským areálem, kde se snoubí historie se současností. Spolu s historickými kousky tu lze narazit i na moderní techniku při práci a nově vybudované zemědělské stavby.

Ke statku patří také minifarma s domácími zvířaty - ovcemi, kozami, krávami, králíky a drůbeží - kterou je možno si prohlédnout v rámci návštěvy muzea.

 V neposlední řadě je třeba zmínit také chov býků, jejichž maso je zpracováváno ve zdejší bourárně.

Statek Netěchovice

Většina historické techniky je funkční a po opravách prochází ostrými zkouškami přímo na poli

Statek Netěchovice

Východ slunce nad poli okolo statku